Godziny otwarcia obiektów

LODOWISKO
dni robocze
8:00-21:00
(przerwa konserwacyjna 13:30-15:00)
weekendy
10:00-21:00
(przerwa konserwacyjna 14:30-16:00)


MIEJSKA HALA SPORTOWA
czynna codziennie od godz. 8:00-15:00 szkoły
od godz. 15:00 do 22:00 ogólnodostępna

BASEN
czynny codziennie od godz. 8:00-11:00 szkoły i osoby indywidualne
od godz. 11:00 do 22:00 ogólnodostępny


BOISKO ORLIK PRZY PSP 6
czynne w dni powszednie w godzinach 15:00-21:00
soboty, niedziele i święta w godzinach 9:00-21:00

Nocny maraton pływacki - zachęcamy do udziału

W piątek, 8 czerwca odbędzie się nocny maraton pływacki. Będzie to już 11 edycja. Zachęcamy do udziału w zabawie. Liczymy, że wspólnie uda nam się przepłynąć ponad 40 kilometrów.

REGULAMIN XI ŚWIEBODZIŃSKIEGO NOCNEGO MARATONU PŁYWACKIEGO

I. Organizator:

Organizatorem XI Świebodzińskiego Maratonu Pływackiego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
II. Termin i miejsce zawodów:

Maraton odbędzie się 08.06.2018r (piątek) na Basenie Miejskim "Świewoda" w Świebodzinie

Rozpoczęcie maratonu - godz. 21.00

Zakończenie maratonu - godz. 23.30 (lub wcześniej - do ostatniego pływającego uczestnika)

Dołączenie do grupy uczestników maratonu - tylko do godz. 22.00
III. Zgłoszenia:

- opłata startowa - 5zł

- zgłoszenia będą przyjmowane w dniu maratonu do godz. 22.00

- zgłoszenie się do zawodów osób pełnoletnich jest równoznaczne z akceptacją poniższego oświadczenia:

"Informuję, że zapoznałem się z regulaminem zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania."
- osoby niepełnoletnie do udziału w zawodach zgłasza rodzic lub opiekun(trener), jednocześnie akceptując oświadczenie o treści: "Oświadczam, że syn/córka/podopieczny/ nie posiada przeciwskazań zdrowotnych i może wziąć udział w XI Świebodzińskim Nocnym Maratonie Pływackim.
IV. Nagrody:

Każdy pływający otrzyma Certifikat Uczestnictwa
V. Sprawy różne:

- klasyfikacja indywidualna (dystans przepłynięty przez pojedynczego uczestnika maratonu)

- klasyfikacja zespołowa (łączy dystans przepłynięty przez wszystkich uczestników maratonu)

- dystans maratonu pokonywany jest stylem dowolnym

- wszystkich uczestników zawodów obowiązuje Regulamin Basenu Miejskiego "Świewoda"

- w pozostałych sprawach nie objętych Regulaminem decyduje Organizator - reprezentowany przez dyżurujących ratowników WOPR
Wszystkich uczestnikom życzymy udanych startów i wspaniałej zabawy