REGULAMIN BASENU MIEJSKIEGO „ŚWIEWODA” W ŚWIEBODZINIE

 

 1. Właścicielem Basenu Miejskiego „Świewoda” jest Gmina Świebodzin.
 2. Zarządcą obiektu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie.
 3. Basen jest obiektem ogólnie dostępnym, zlokalizowanym w Świebodzinie przy ul. Sulechowskiej 6.
 4. Z usług basenu jednocześnie może korzystać maksymalnie 90 osób.
 5. Godziny otwarcia obiektu:

- od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 22:00

- hala basenowa czynna do 21:50

- sauna czynna jest od poniedziałku do piątku od 11:00 do 21:30, w weekendy i święta od 9:00 do 21:30.

- ostatni klient może wejść o godzinie 21:00

 1. Przed wejściem na teren basenu oraz rozpoczęciem korzystania z urządzeń należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i instrukcjami użytkowania atrakcji basenu oraz stosować się do nich w czasie pobytu.
 2. Z basenu mogą korzystać:
  a) osoby indywidualne
  b) grupy szkolne pod opieką osoby prowadzącej zajęcia
  c) grupy zorganizowane pod opieką osoby pełnoletniej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem obiektu
  d) grupy instytucjonalne pod opieką osoby wskazanej w umowie
  e) dzieci do lat 10 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich
  f) dzieci do lat 3 tylko w specjalnych pieluchach
 3. Na basen nie będą wpuszczane osoby:
  a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub substancji odurzających
  b) z otwartymi ranami
  c) z zewnętrznymi oznakami chorób zakaźnych lub skórnych
  d) których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm
  e) stwarzające niebezpieczeństwo lub stanowiące zagrożenie dla otoczenia
 4. Wstęp na basen jest płatny zgodnie z cennikiem obiektu.
 5. Cena za pierwsze 60 min jest opłatą stałą i nie podlega pomniejszeniu w sytuacji, gdy klient przebywał na basenie krócej niż opłacony czas.
 6. Czas pobytu na basenie mierzony jest od momentu otrzymania transpondera do czasu zwrócenia go do kasy.
 7. Dopłata za pobyt na basenie powyżej 1 godziny jest naliczana proporcjonalnie za każdą rozpoczętą minutę.
 8. Opłata za pobyt na basenie pobierana jest w momencie zwrotu transpondera.
 9. W przypadku awarii (np. brak prądu) opłata za pobyt zostanie anulowana.
 10. Przed wejściem do „strefy czystej” każdy użytkownik powinien zmienić obuwie na czyste obuwie plażowe.
 11. Każdy użytkownik basenu przed wejściem na halę basenową zobowiązany jest do:

- przebrania się w czysty strój

- dokładnego umycia całego ciała pod prysznicem przy użyciu środków myjących

- dezynfekcji stóp w brodziku

 1. Na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy:

- dla kobiet jedno lub dwuczęściowy

- dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała lub spodenki powyżej kolana

- nie może posiadać zamków błyskawicznych, elementów plastikowych lub metalowych mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia użytkownika lub być przyczyną uszkodzenia elementów pływalni

- basen nie ponosi odpowiedzialności ze ewentualne uszkodzenia strojów kąpielowych

- dopuszczone jest korzystanie z pianki pływackiej

 1. Pracownicy obsługi, ratownicy, instruktorzy, asystenci osób niepełnosprawnych i członkowie grup zorganizowanych niewchodzący do wody mogą przebywać na hali basenowej w czystym stroju sportowym.
 2. Użytkownicy basenu poruszający się na wózkach inwalidzkich, po przebraniu się powinni korzystać z wózka inwalidzkiego basenowego.
 3. Na terenie obiektu zabrania się:

- wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających a także posiadania przedmiotów szklanych i innych mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników

- wprowadzania zwierząt

- wszczynania fałszywych alarmów

- niszczenia sprzętów i urządzeń

- palenia tytoniu i e-papierosów

- podłączania własnych urządzeń elektronicznych do sieci

 1. Na hali basenowej zabrania się ponadto:

- biegania

- używania sprzętu ratowniczego i pływającego niezgodnie z przeznaczeniem

- skoków do wody

- wpychania do wody innych użytkowników basenu i zanurzania osób znajdujących się w basenie

- konsumpcji art. żywnościowych

- zanieczyszczania  hali basenowej i wody np. poprzez załatwianie potrzeb fizjologicznych

- hałasowania

- siadania  lub kładzenia się na linach torowych

 1. Basen sportowy przeznaczony jest dla osób umiejących pływać.
 2. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności lub samopoczuciu, a także kobiety w ciąży powinny korzystać z basenu i urządzeń ze szczególna ostrożnością stosownie do stanu zdrowia.
 3. Za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu odpowiedzialni są ratownicy, opiekunowie dzieci do lat 10, opiekunowie grup zorganizowanych i prowadzący zajęcia.
 4. W przypadku grup zorganizowanych za zachowanie grupy odpowiada opiekun.
 5. Regulamin udostępniania basenu lub jego części dla grup zorganizowanych i podmiotów świadczących usługi sportowo-rekreacyjne dostępny na stronie osir.swiebodzin.pl i w kasie basenu.
 6. Wszyscy znajdujący się na terenie basenu muszą podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.
 7. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia basenu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 8. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 9. Zarządzający może nałożyć na klienta sankcje finansowe za zanieczyszczenie niecki basenowej w wysokości wyrządzonej szkody.
 10. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące następstwem nieprzestrzegania regulaminów.
 11. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w obiekcie nieoddane do depozytu (w kasie pływalni), w tym nie odpowiada za ich kradzież.
 12. Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo do wyłączenia z użytkowania obiektu/określonych obszarów w przypadku organizacji zawodów, rezerwacji na wyłączność lub innych nieprzewidzianych okoliczności.
 13. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nauki pływania, bez zgody Zarządzającego.
 14. Dyrektor oraz wyznaczeni pracownicy basenu mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać dalszego korzystania z basenu.
 15. Wejście na basen i zakup biletu są jednoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu, cennika opłat za korzystnie z basenu, regulaminu korzystania przez grupy zorganizowane i instytucjonalne, instrukcji oraz regulaminów wszystkich urządzeń, atrakcji wodnych i rekreacyjnych znajdujących się w hali basenowej, a także ogólnie stosowanych przepisów ppoż. i bhp.
 16. Osoby naruszające porządek oraz przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 17. Basen objęty jest kontrolą telewizji przemysłowej.
 18. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie.
 19. Klauzula przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej osir.swiebodzin.pl oraz w kasie basenu.
 20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 21. Skargi i wnioski można zgłaszać osobiście Kierownikowi basenu, na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dokonać wpisu w książce skarg i wniosków w kasie basenu.