Lodowisko na Stadionie Miejskim jest czynne codziennie
Rafał Figiel wziął udział w treningu na Orliku
Trwa XX Świebodziński Turniej Halowej Piłki Nożnej

Godziny otwarcia obiektów

LODOWISKO
dni robocze
od 8:00 do 21:00
(przerwa konserwacyjna 13:30-15:00)

weekendy
od 10:00 do 21:00
(przerwa konserwacyjna 14:30-16:00)


BASEN
czynny codziennie:
8:00-11:00 szkoły i osoby indywidualne
11:00 do 22:00 ogólnodostępny


HALA SPORTOWA
czynna codziennie:
8:00-15:00 szkoły
15:00 -22:00 ogólnodostępna
 

BOISKO ORLIK PRZY PSP 6
czynne w dni powszednie w godzinach 15:00-21:00
soboty, niedziele i święta w godzinach 9:00-15:00

REGULAMIN XX ŚWIEBODZIŃSKIEGO TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 2017/2018

1. Organizatorem Turnieju jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie.


2. Zespół przystępujący do turnieju uiszcza opłatę na konto OSiR, nr konta:
PKO Bank Polski SA 43 1020 5402 0000 0202 0306 9432 w wysokości 500,00 zł, przedstawia listę zawodników, bez możliwości jej zmiany do końca rundy eliminacyjnej.

Przed rozpoczęciem rundy finałowej, za zgodą organizatora, można uzupełnić listę zawodników, po wniesieniu ustalonej opłaty.

 

3. W turnieju biorą udział zespoły maks. 15 osobowe, składające się z zawodników pełnoletnich.


4. Warunkiem przystąpienia do turnieju jest okazanie organizatorowi kopii polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującej wszystkich zawodników zespołu na czas trwania turnieju.


5. Spotkania, w których potwierdzony zostanie udział zawodnika nieuprawnionego do gry, zweryfikowane zostaną, jako walkower na korzyść drużyny przeciwnej.


6. Organizator nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas rozgrywek turniejowych.


7. Wszystkich uczestników turnieju obowiązuje Regulamin Hali Sportowej.


8. W sali głównej podczas turnieju mogą przebywać wyłącznie zawodnicy i kierownicy drużyn rozgrywających w danym czasie mecz.


WSZYSTKICH OBOWIĄZUJE ZMIENNE OBUWIE SPORTOWE.


9. W szatniach obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
Wszelkie sprawy sporne dotyczące turnieju powinny być zgłaszane w formie pisemnej organizatorowi w biurze kierownika hali sportowej. Ww. sprawy sporne, będą rozstrzygane przez Komisję Turniejową w terminie 7 dni.
Kierownik lub kapitan drużyny, zobowiązany jest do wypełnienia protokołu wraz z podpisami zawodników przed każdym meczem.


10. Regulamin sędziowski:

a) system rozgrywek: ,,każdy z każdym’’. Po rundzie eliminacyjnej zdobyte przez zespół punkty, na wzór rozgrywek ekstraklasy polskiej, zostają podzielone na pół. W przypadku nieparzystej ilości punktów, wynik zaokrągla się do jednego w górę.*


b) decyzje sędziowskie są niepodważalne,


c) czas gry: 2x12 min z przerwą na zmianę stron,


d) punktacja: zwycięstwo 3 pkt., remis 1 pkt., przegrana 0 pkt.;


e) mecze rozgrywane są piłką nożną halową;

 

f) wymiary: boisko 20x40 m, bramki 2x3 m, pole karne 6 m;

 

g) zmiany systemem hokejowym w przerwach gry (lotne). Zejście i wejście zawodników musi odbywać się w strefie zmian;

 

h) obuwie zmienne, miękkie, wyłącznie na jasnej lub kauczukowej podeszwie;

 

i) rzut z autu wykonuje się poprzez wprowadzenie piłki nogą z linii bocznej, lub zza linii podaniem;

 

j) odległość broniącego zawodnika (zawodników) powinna wynosić przynajmniej 5 m. od piłki (rzut z autu, rzut wolny, rzut rożny);

 

k) jeżeli wprowadzenie piłki do gry nie nastąpi w ciągu 4 sekund od momentu, w którym zawodnik wykonujący rzut wszedł w posiadanie piłki, to odpowiednie wznowienie gry wykona zawodnik drużyny przeciwnej;

 

l) gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie karane są rzutami: karnym, wolnym pośrednim i wolnym bezpośrednim;

 

ł)faule akumulowane, kiedy drużyna akumulowała trzy faule (karane rzutami wolnymi bezpośrednimi) w czasie połowy, za każde następne przewinienie przyznawane będą rzuty wolne bezpośrednie. Wszystkie takie rzuty wolne powinny być wykonane z miejsca przewinienia (jeśli jest to bliżej niż 9 m od bramki i nie dotyczy pola karnego) lub z drugiego punktu karnego (9 m od bramki), do wyboru wykonawcy rzutu;

 

m) po aucie bramkowym, bramkarz wprowadza piłkę do gry z pola karnego ręka lub nogą na całej powierzchni boiska; piłka jest w grze w momencie położenia jej na podłodze;

 

n) za szczególnie brutalne zagranie, bądź niesportowe zachowanie zawodnik zostaje napomniany żółtą (kara jednominutowa) lub czerwona kartką (kara trzyminutowa);

 

o) drugie napomnienie (druga żółta kartka) jest równoznaczna z otrzymaniem czerwonej kartki (wykluczenie do końca meczu);

 

p) zawodnik wykluczony nie może powrócić do gry ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych. Zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 3 min od wykluczenia współpartnera,
drużyny grają w jednolitych strojach;

 

r) rzut karny wykonuje się z linii 6 m, czas trwania każdej połowy meczu powinien być przedłużony, aby umożliwić wykonanie rzutu karnego;

 

s) obowiązuje zakaz gry tzw. ”wślizgiem” (poza bramkarzem we własnym polu karnym);

 

t) sygnał syreny jest momentem kończącym grę. Jeśli w czasie trwania sygnału zespół zdobędzie bramkę, będzie ona uznana przez sędziego zawodów;

 

u) w grze bierz udział 4 zawodników + bramkarz (minimalny skład drużyny to 2 zawodników + bramkarz);

 

w) szczegółowa interpretacja przepisów gry wywieszona jest na tablicy informacyjnej w Miejskiej Hali Sportowej.

* Po decyzji Komisji kierownicy drużyn większością głosów 5:4 zdecydowali o wykreśleniu w punkcie 10 podpunktu a. W związku z powyższym po rundzie eliminacyjnej punkty nie zostały podzielone na pół.