REGULAMIN Miejskiej Hali Sportowej w Świebodzinie

1. Hala sportowa jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.
2. Za stan hali, sprzętu i urządzeń odpowiada kierownik hali sportowej.
3. Opiekę nad halą podczas ćwiczeń powierza się nauczycielom-instruktorom prowadzącym zajęcia.
4. Rozstawienie sprzętu do ćwiczeń może mieć miejsce tylko w obecności nauczyciela-instruktora.
5. Utrzymanie w czystości hali, szatni i urządzeń sanitarnych stanowi podstawowy warunek korzystania z nich.
6. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój sportowy oraz zmienne obuwie sportowe typu „tenisówki” lub „trampki”.
7. Osoby nie ćwiczące, przebywające w hali zobowiązane są do posiadania zmiennego obuwia sportowego.
8. Ćwiczący przebierają się w szatniach, pozostawiając ubranie i obuwie w należytym porządku.
9. Osoby prywatne, zrzeszenia i organizacje sportowe pozaszkolne mogą korzystać z hali, po zawarciu umowy z kierownikiem obiektu.
10. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń należy natychmiast zgłaszać opiekunowi, pracownikom hali lub kierownikowi.
11. Za nieszczęśliwe wypadki powstałe na terenie hali odpowiada prowadzący w tym czasie zajęcia lub osoba najmująca halę sportową.
12. Przebywanie w hali dzieci i młodzieży bez nauczyciela-instruktora lub pełnoletniego opiekuna jest zabronione.
13. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu bez nadzoru – nie odpowiadamy.
14. Wynajmujący halę ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie korzystania z obiektu. Kierownik Miejskiej Hali Sportowej.

Regulamin siłowni w Miejskiej Hali Sportowej

1. Prawo ćwiczenia w siłowni mają osoby zdrowe, posiadające wypełnioną kartę klienta.
2. Przebywanie w siłowni osób niepełnoletnich dozwolone jest za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, wyłącznie w obecności instruktora hali sportowej.
3. Wszystkich ćwiczących obowiązuje zmienny strój sportowy i czyste, zmienne obuwie sportowe.
4. Przed przystąpieniem do ćwiczeń, należy zapoznać się z zasadą działania urządzeń siłowych oraz ich stanem technicznym.
5. Wszelkie uszkodzenia urządzeń siłowych należy zgłaszać instruktorowi bądź innym pracownikom hali sportowej.
6. Używaj sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.
7. Aby uniknąć kontuzji bądź uszkodzenia urządzenia siłowego, przy wykonywaniu ćwiczeń powrotnych, stosujemy siłę oporu mięśni.
8. Pierwsze zajęcia dla początkujących dozwolone są tylko podczas bezpośredniej obecności instruktora.
9. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i współćwiczących. Ćwicz z asekuracją np. wolna sztanga.
10. Używaj ręcznika podczas treningu. Ręcznik musi być podkładany wszędzie tam, gdzie ciało osoby ćwiczącej styka się bezpośrednio z ławką lub siedziskiem maszyny.
11. W siłowni przebywać może jednocześnie nie więcej osób, niż występujących w niej stanowisk i urządzeń siłowych.

Regulamin korzystania z sauny w Miejskiej Hali Sportowej

Sposób korzystania z sauny zależy od indywidualnych upodobań i wymagań. Najważniejsze jest jednak, aby pobyt w niej przebiegał w spokoju, bez stresu i poganiania. Kąpiel w saunie można rozpocząć od dość niskiej temperatury tj. 50-60*C i następnie stopniowo ją zwiększać. Można również masować ciało witkami brzozowymi lub dębowymi. Cały cykl najczęściej trwa około jednej godziny.
1. Przed wejściem do sauny bierzemy natrysk.
2. Do nagrzanej do zaprogramowanej temperatury sauny wchodzimy z ręcznikiem – możemy na nim usiąść lub się położyć.
3. Nasze ciało powoli się nagrzewa. Zaczynamy się pocić. Jednorazowo w saunie przebywamy tak długo, ile możemy komfortowo wytrzymać.
4. Następnie wychodzimy z sauny i bierzemy zimny prysznic zaczynając od stóp.
5. Ponownie wchodzimy do sauny. Zwiększamy lub zmniejszamy temperaturę w saunie.
6. Te wszystkie czynności powtarzamy tyle razy ile chcemy.
7. Pobyt w saunie kończymy długim chłodnym prysznicem.
8. Bezpośrednio po zakończeniu kąpieli nie ubieramy się – spowoduje to ponowne pocenie. Ciało musi się ostudzić i odparować.

Usiądź i odpocznij. Polewanie pieca i kamieni wodą jest zabronione. Korzystanie z sauny wymaga konsultacji lekarskiej. Bez konsultacji lekarskiej – korzystasz z sauny wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Bezwzględne przeciwwskazania do korzystania z sauny:
1. Choroby serca i układu krążenia
2. Cukrzyca
3. Stany zapalne żył
4. Skłonność do pękania naczyń krwionośnych
5. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy