Kompleks boisk sportowych przy SP 2 (park Chopina).

Adres
park Chopina 1.